Survey says European rental confidence takes a dip